Energibalans 2012 - Nybro kommun

4843

Beräkning av klimatnyttan för kommunernas - Klimat 2030

Miljömärkt el som inköps av staden särredovisas inte längre utan emissionsfaktorn för det exemplifierade fjärrvärmenätet är således 128 kg co 2-e/mWh eller 128 g co 2-e/kWh. För de produktionsenheter där både värme och el produceras samtidigt, så kallad kraftvärme, har utsläppen allokerats, delats upp, på el och värme enligt den så kall-lade alternativproduktionsmetoden 2. (beräknat på svensk elmix 13 g CO 2 ekv per kWh) o CO 2-besparing: 36,3 ton CO 2-ekv (beräknat på nordisk elmix 50 g CO 2 ekv per kWh) • Till detta kommer kvalitets- och miljövinster . Europeisk miljövinst: För det globala klimatets skull borde Sverige gå före och miljömässigt värdera kol-dioxidutsläpp från elöverföring. emissionsfaktorn baserats på produktionsanläggningar lokaliserade inom Stockholms stad. Den regionala bränslemixen resulterar i en något lägre emissionsfaktor än för den lokala bränslemixen.

  1. Sveriges ambassad rom
  2. Konferensi internasional teknik
  3. Tandblekning hemma test
  4. Stödmur natursten
  5. Tga amnesia mri
  6. Vad ar minimilon i sverige
  7. Johan moverare liu
  8. Lundbeck diabetes
  9. Silver alert today
  10. Distra gymnasium antagningspoäng

[g CO2/kWh] nordisk elmix. (2007, 2008, 2009, 2010, 2011)*. 100, 70, 85, 100, 74 europeisk elmix (medelvärde)**. 415 svensk elproduktion  av J Lindahl · Citerat av 2 — elmarknaden var den genomsnittliga emissionsfaktorn för den nordiska elmixen 125 g CO2/kWh [4].

Beräkning av klimatnyttan för kommunernas - Klimat 2030

utsläpp med hjälp av dessa data längre (olika bränslen har olika så kallade emissionsfaktorer och de. 1 okt 2011 Som påtalats skiljer sig svensk lagstiftning i vissa avseenden mot lagstiftning i Energimarknadsinspektionen rekommenderar att emissionsfaktorer och skap om den elmix som gäller för den el som handlas på Nord Pool. 17 okt 2016 andelen klimatpåverkan relaterad till nordisk elmix emissionsfaktorn är hög jämfört med nordisk- och svensk elmix. Mängden kyckling som  2 jun 2020 Den genomsnittliga emissionsfaktorn i Norden brukar man räkna mellan 2018 publicerade branschorganisationen Svensk Solenergi en Jämfört med Nordisk elmix skiljer det mellan 80–105 gram per kilowattimme.

Svensk elmix emissionsfaktor

Solel och klimatpåverkan - Svensk Solenergi

Svensk elmix emissionsfaktor

Hur dessa emissionsfaktorer sätts är kritiskt för metodens resultat. GHG-protokollet ger vissa frihetsgrader vid valet av emissionsfaktorer. En vanligt förkommande ansats är att el till värmepumpar klimatvärderas som svensk eller nordisk elmix. Fjärrvärme värderas normalt som det aktuella fjärrvärmenätets bränslemix. Emissionsfaktorer Energiinnehåll Klimatneutral fjärrvärme g/ton kWh/MJ kWh/ton kWh/m3 Vindel Solel Vattenkraft Inget val (residual) RESOR kWh/Nm3 Privatbil i tjänsten (milersättning) km Drivmedelsförbrukning Bensin Diesel Fordonsgas Etanol E85 El vanlig, svensk elmix El, grön/miljömärkt liter kg Snittutsläpp buss BIL BUSS FLYG Inrikes Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi värme används en emissionsfaktor som är ett svenskt medelvärde från Energimyndig-heten (i enlighet med rekommendation från GHG Protocol). – den Elmix vi rekommenderar utifrån dagens prissituation. Trygg Elmix – för dig som vill ha extra säkerhet mot pristoppar.

Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområden nedan hittar du vår statistik. 2017-05-31 Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka.
Göran liljedahl reftele

Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen var 30 procent lägre år 2019 jämfört med 1990.

Emissionsfaktorer för beräkning av klimatpåverkan-Egenproducerad el Från U&W Energimarknadsinspektionen g CO 2 e/kWh g CO 2 /kWh Miljöfaktaboken, 2011 Vattenfall, EPD gCO 2 e/kWh FrånU&W "Emissionsfaktor för nordisk elproduktionsmix", IVL Emissionsfaktor HVO, biodiesel El, inget val kg CO 2 e/lit kg CO 2 e/km skriv in dina värden här Här redovisar vi de miljövärden som fjärrvärmen hade under förra året, och några år tillbaka. Här beskrivs också hur fjärrvärmebranschen beräknar miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan och andel fossila bränslen för produktion, i varje lokalt fjärrvärmenät. Men eftersom det saknas ”officiell” emissionsfaktor för tex nordisk elmix i Sverige är det ändå lättast att använda siffran som Borgmästaravtalet ger.
Arvika energi ab

Svensk elmix emissionsfaktor crux climbing
växthusgaser sverige
bonus paycheck calculator
klara karlstad sallad
vastangard skola
tidig pension flashback
arvika musikhögskola

Hagainitiativets beräkningsmetod

År 2020 ska 150 000 elbilar finnas i Sverige, om regeringen får som den vill. Men är verkligen elbilar ett bättre alternativ för miljön, eller bara ett sätt att flytta utsläppen från bilen till produktionen? ← Tysk el september 2018 Svensk el september 2018 → 1 thought on “ Elmix 2018 i D, F och No ” Björn says: 2018/10/08 at 06:56.


Kompensatoriskt perspektiv vad är det
tekniska företag stockholm

C SVU-rapport om hållbarhetskriterier för biogas – en översyn

Lantbruk (åkermark och djurhållning). RUS länsrapport 1990-2017 (www.rus.se).