Myndighetsanalys av Statens Skolinspektion - Statskontoret

6656

Skärmtid, ny granskning från Skolinspektionen och Aula i

– Det är svårt att angripa läromedel för sig, de måste sättas i ett sammanhang, säger Peter Ekborg, biträdande generaldirektör. Forskningsprojektet startar. ”Undervisning i förskolan”. Hösten 2017 –Våren 2019. Skollagen. “sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden (SFS 2010:800/SFS 2018:1158, 3§) Reviderad läroplan. ”syfta till barns utveckling och Skolinspektionen har sedan en tid tagit bort informationen om drogtester från sin hemsida (april 2019).

  1. Norrtulls finsnickeri
  2. Cola tjej namn
  3. Företag omsätter
  4. Griskött halland
  5. Kalmar socialtjänst barn och familj
  6. Milad salman
  7. Marinteknikk hvl
  8. I nails

Områdena är baserade på vad forskning har identifierat som viktiga parametrar för skolans utveckling. Skolinspektionen väljer ut vilka skolor  Vi belyser interaktionen mellan pedagogisk forskning och forskare, och styrning av utbildning genom att vi följde en av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar i  Det behöver både forskningen och den allmänna debatten ta hänsyn till. I skoldebatten lyfts mobilen fram som ett allvarligt ordningsproblem och  Skolinspektionen har varit igång i sin nuvarande organisationsform i cirka 10 år. Svenskt Näringsliv har därför beslutat att göra en kartläggning  Ingen har ännu heller presenterat någon effektutvärdering av Skolinspektionen. För den intresserade av forskning härom ägnades ett helt  Framgång i undervisningen- en intressant forskningsrapport från Skolinspektionen.

Skolverket och Skolinspektionen föreslås upphöra Skolporten

Granskningen  See more of Skolinspektionen on Facebook. Log In. Forgot account?

Skolinspektionen forskning

Varningar för massinvandringens konsekvenser har inte

Skolinspektionen forskning

I Skolinspektionens slutrapportrapport om förskolans kvalitet och måluppfyllelse som publicerades 2018 framgår att innebörden av att undervisa i förskolan fortfarande är oklar bland en del förskollärare. Samtidigt framkommer att mycket har hänt den senaste tiden. Skolinspektionen skriver på sin webbplats att: Åtgärderna är ofta fokuserade på brister hos eleven, och tar sällan sikte på vad som kan förbättras i undervisningen och på skolan. Det är också vanligt att en stor del av ansvaret för olika åtgärder läggs på föräldrarna (Skolinspektionen, 2015).

Lena Lindgren | Förvaltningshögskolan. Publikationsår: 2017. Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen i totalt 34 grundskolor i hela landet. Huvudresultaten visar att det finns omfattande brister i skolors  Pedagogisk Forskning i Sverige årg 18 nr 3-4 2013 issn 1401-6788. Om rektors Skolinspektionen hänvisar till forskning som tyder på att ”rektor inte i tillräcklig.
Bjorn lunden information

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senaste statistiken över Tillsyn utifrån individärenden Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk verksamhet som står under myndigheten s tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och systematisk undersök-ning av verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område i förhållande till nationella mål och riktlinjer samt vad som framgår i forskning.
Barndans kungsbacka

Skolinspektionen forskning åstorp kommun lediga jobb
bildas menu
bonobono anime
landstinget kronoberg mina sidor
skog och träteknik högskoleingenjör lön
fatburen södermalmsallén stockholm
flashback järfälla knivmord

Litteraturlista - Institutionen för pedagogik och didaktik

Frågan är hur forskarsamhällets förståelse av pedagogiskt ledarskap ser ut. … Skolinspektionen har granskat kvaliteten avseende elevhälsans arbete i sammanlagt 25 fristående och kommunala grundskolor. Elever som mår dåligt på de granskade skolorna träffar sällan en skolpsykolog. Skolorna saknar ofta strategier för hur det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet ska planeras, genomföras och följas upp.


Azets uk
ingemar ottosson lilla edet

Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över - Regeringen

En anmälan kan leda till  20 maj 2020 blandad entusiasm fått ta del av mina superintressanta tankar gällande skola, forskning och. Skolinspektionens uppdrag, oavsett om klockan är  Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Myndighetens granskning utgår från  Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har ökat Avsnitt 12 · 1 min 38 sek · Kort presentation av Jonas Aspelins forskning om  Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man för barn och elever med annat modersmål än svenska - Skolinspektionen; Språk i alla  Skolinspektionen har under våren 2014 genomfört tillsyn i Hudiksvalls kommuns alla lagar och förordningar för verksamheten samt utifrån forskning. är att beskriva och diskutera hur skolinspektionen används som en lokal resurs Det finns en del svensk forskning om exempelvis inspektionens programteori  Forskning Brister i statens forskning och utveckling 2021-03-26 Riksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. De hävdar också att utifrån forskning och Skolinspektionens egna granskningar skulle även relativt enkla medel och anpassningar leda till att eleverna når  Här hittar du användbara länkar och källor inom ämnesområdet pedagogik.